Du kan allerede nå søke høstens skrivestipend!

WEBSITE-BANNER-Skrivestipend.jpg

Av: Ingrid Krøvel-Velle

Fagbokforlagets skrivestipender er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende, grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Stipendet tildeles etter søknad og forutsetter utgivelse på Fagbokforlaget. Stipendenes størrelse avgjøres av forlaget i hvert enkelt tilfelle og administreres av redaksjon for høyere utdanning.

Stipendet utgjør tilsammen inntil kr 250 000 og tildeles to ganger i året.

Skrivestuer

Forlaget har tre flotte skrivestuer der det er godt å jobbe. Disse finner du i den polske badebyen Sopot, på den gamle og ærverdige gården Vigmostad på Lista og i naturperlen Myrkdalen på Voss. Forfatterne som tildeles skrivestipendet, kan søke om å bruke forlagets skrivestuer under arbeidet med prosjektet sitt.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektskisse, maks fem sider med Times New Roman 12 pkt.
  • Prøvekapittel.
  • Framdriftsplan med mål om ferdigstillelse senest to år etter stipendtildeling.
  • Budsjett. Søkere må oppgi et søknadsbeløp og lage en enkel oversikt over hvordan stipendet skal benyttes.

Prosjekter som allerede er tilsendt forlaget for vurdering, er ikke søknadsberettiget.

Søknadsfrist: 1. oktober

Søknad om skrivestipend sendes til redaksjonssjef Roald Valle: roald.valle@fagbokforlaget.no

Her er en oversikt over tidligere tildelte stipend.