Uro som drivkraft i profesjonsutøvelse

Stadig flere barnehagelærere tar ordet og ytrer seg kritisk til beslutninger med svak faglig legitimitet. Noen opplever at kritikken er uønsket. Noen opplever at oppmerksomheten forskyves fra sak til person, og den som kommer med kritikken, blir problemet. Men det hender også at kritikken blir lyttet til. Kanskje er handlingsrommet større enn vi ofte tror?

Read More
Motiverende moro i ditt klasserom?

Å skape et trygt og utviklende læringsfellesskap kan gjøres på så mange måter. Å finne balansen mellom forutsigbare rammer og varierte aktiviteter er ofte en del av prosessen. Midt i høstsemesteret har du og klassen din vanligvis kommet inn i en god rytme sammen, og dere er kanskje klare for noen tips og ideer som bidrar til variasjon og aktivitet?

Read More